Данъчно и финансово
счетоводно обслужване
Организация формата на фирменото счетоводство.
Изготвяне или актуализация на индивидуален сметкоплан съобразен с желанието на клиента.
Обработка на счетоводните документи в съответствие с Българското Счетоводно законодателство.
Изготвяне и подаване на данъчни декларации съгласно ЗКПО.
Изготвяне и подаване на справка декларация по ЗДДС, VIES декларации и др.
Регистрация по Закона за данък добавена стойност.
Изготвяне на периодични счетоводни справки отразяващи текущия финансов резултат на дружеството.
Изготвяне на платежни нареждания за данъци.
Съставяне на годишни счетоводни отчети.
Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация.
Изготвяне и подаване на годишни и текущи отчети за НСИ.
Изготвяне и подаване на периодични декларации до НАП относно дължими данъци и авансови вноски.
Изготвяне на необходимите счетоводни справки за целите на данъчни проверки и ревизии.
Проверка за дължими данъчни и осигурителни задължения.
Счетоводно отчитане на персонал и заплати
Регистрация на самоосигуряващи се лица.
Първоначална консултация.
Изготвяне и регистрация на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения.
Изготвяне и регистрация на заповеди за прекратяване на трудови правоотношения.
Попълване на трудови и осигурителни документи.
Изготвяне на месечни ведомости.
Изготвяне на платежни документи и справки.
Подаване на болнични листове към НОИ.
Изготвяне на служебни бележки.
Отчет на разходите за заплати и осигуровки.
Представителство пред НОИ при проверки и ревизии.
Водене на складови наличности.
8000, Burgas, Bulgaria
Понеделник - Петък: 8:00ч. - 17:00ч.
Събота: почивен ден  Неделя: почивен ден.
8000, Burgas, Bulgaria
Понеделник - Петък: 8:00ч. - 17:00ч.
Събота: почивен ден  Неделя: почивен ден.
Данъчно и финансово счетоводно обслужване
Счетоводство, правни и счетоводни услуги, данъчна консултация и регистрация на фирми
Организация формата на фирменото счетоводство.
Изготвяне или актуализация на индивидуален сметкоплан съобразен с желанието на клиента.
Обработка на счетоводните документи в съответствие с Българското Счетоводно законодателство.
Изготвяне и подаване на данъчни декларации съгласно ЗКПО.
Изготвяне и подаване на справка декларация по ЗДДС, VIES декларации и др.
Регистрация по Закона за данък добавена стойност.
Изготвяне на периодични счетоводни справки отразяващи текущия финансов резултат на дружеството.
Изготвяне на платежни нареждания за данъци.
Съставяне на годишни счетоводни отчети.
Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация.
Изготвяне и подаване на годишни и текущи отчети за НСИ.
Изготвяне и подаване на периодични декларации до НАП относно дължими данъци и авансови вноски.
Изготвяне на необходимите счетоводни справки за целите на данъчни проверки и ревизии.
Проверка за дължими данъчни и осигурителни задължения.
Счетоводно отчитане на персонал и заплати
Регистрация на самоосигуряващи се лица.
Първоначална консултация.
Изготвяне и регистрация на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения.
Изготвяне и регистрация на заповеди за прекратяване на трудови правоотношения.
Попълване на трудови и осигурителни документи.
Изготвяне на месечни ведомости.
Изготвяне на платежни документи и справки.
Подаване на болнични листове към НОИ.
Изготвяне на служебни бележки.
Отчет на разходите за заплати и осигуровки.
Представителство пред НОИ при проверки и ревизии.
Водене на складови наличности.